Bonos Talento Empresa

Subvención Bonos Talento Empresa

Para a realización de proxectos formativos de curta duración que se desenvolvan por parte das entidades beneficiarias

Este procedemento está cofinanciado pola Unión Europea, no marco do programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027. Obxectivo político 4: “Unha Europa máis social e inclusiva mediante a aplicación do piar europeo de dereitos sociais”, para que as persoas traballadoras ocupadas participantes nos proxectos formativos das entidades beneficiarias melloren as súas habilidades